Mokytoja Jurgita Bužienė

Esu kilusi iš Panevėžio, sparnus į gyvenimą išskleidusi Klaipėdoje ir nusileidusi Bergene. Dar paauglystėje susidomėjau savanoriška veikla vaikų bei jaunimo organizacijose, kuri tęsėsi ir Klaipėdos universitete, o atvykusi į Bergeną radau galimybę prisidėti prie lituanistinės mokyklos veiklos bei pasidalinti savo savanorystės patirtimi ir profesinėmis žiniomis. Domiuosi etnokultūriniu ugdymu, nes manau, jog jis prisideda prie tautinio tapatumo stiprinimo. Matau prasmę lietuvių šeimų subūrime ir vienybės puoselėjime, todėl labai kviečiu prisijungti ir Jus prie mūsų gražios lietuviškos šeimos Bergeno lituanistinėje mokykloje. 

Jurgita Bužienė

Antrokų mokytoja